fbpx

Archiwa:

Wiza dla emerytów

Od 03.09.2020 r. emeryci z całego świata będą mogli osiedlić się na stałe w Dubaju. Przyznanie tzw. “Wizy Emerytalnej” jest nowością w ZEA i wymaga udowodnienia stabilności finansowej lub posiadania nieruchomości w Dubaju. Stabilność finansowa jest definiowana jako miesięczny dochód w wysokości co najmniej 20 000 AED lub płynne aktywa w wysokości co najmniej 1…

Read More

Wydajność

Wyrażona w procentach stopa zwrotu z inwestycji to zysk, jaki generuje nieruchomość w stosunku do zainwestowanego kapitału. Oblicza się go poprzez zestawienie zysku netto – zazwyczaj czynszów pomniejszonych o odpowiednie koszty – w stosunku do zaangażowanego kapitału (cena transakcji plus koszty dodatkowe) (patrz również“ROI“).

Read More

Umowa kupna-sprzedaży (“SPA”)

Umowa kupna zawierająca wszystkie istotne postanowienia dotyczące zakupu nieruchomości off-plan w Dubaju. Dotyczy to m.in. ceny zakupu, innych dodatkowych warunków umownych oraz sposobów płatności. Zazwyczaj SPA jest stosowane w transakcjach off-plan pomiędzy kupującymi a deweloperami.

Read More

Przekazanie (przeniesienie własności)

Procedura, w której strony transakcji zakupu (sprzedający, kupujący, kredytodawca lub ich prawni przedstawiciele, jeśli istnieją) składają oświadczenia do Dubai Land Department (lub licencjonowanego biura escrow), aby przenieść własność nieruchomości na kupującego. W ramach tej procedury wypłacane są również kwoty należne odpowiednim stronom.

Read More

Umowa o nieujawnianiu informacji (“NDA”)

Umowa o zachowaniu poufności dotyczy ujawnienia poufnych, niepublicznych informacji stron podczas inicjowania i/lub realizacji transakcji biznesowej (np. zakupu nieruchomości). Reguluje ona szczegółowo prawa i obowiązki poszczególnych stron.

Read More

Zwrot z inwestycji (“ROI”)

Wskaźnik ROI oblicza zwrot z inwestycji poprzez zestawienie zysku z inwestycji w stosunku do zaangażowanego kapitału. Oblicza się go w następujący sposób: (przychód (np. czynsz)) – (koszt inwestycji (np. utrzymania)) / całkowita wielkość inwestycji.

Read More

List intencyjny (“LoI”) (deklaracja intencji)

Wstępna pisemna umowa pomiędzy dwiema stronami (np. kupującym i sprzedającym), która określa warunki, na jakich kupujący jest gotów nabyć nieruchomość od kupującego. Chociaż LoI ma formę pisemnej umowy, zazwyczaj nie jest w pełni wiążąca dla stron.

Read More

Obszary wspólne

Obszary wspólne to te obszary w nieruchomościach wielomieszkaniowych, które są współdzielone przez ich mieszkańców i właścicieli. Zazwyczaj są to takie miejsca jak wejścia, sale fitness, basen, a także klatki schodowe i korytarze. Obszary wspólne są zarządzane przez stowarzyszenie właścicieli nieruchomości, a koszty utrzymania i napraw (opłaty eksploatacyjne) są fakturowane na właścicieli proporcjonalnie.

Read More

Stopa kapitalizacji CAP (“Capitalization Rate”)

Stopa CAP jest stosunkiem zysku netto do ceny zakupu nieruchomości, przy czym, w przeciwieństwie do zysku brutto, koszty zarządzania są brane pod uwagę, ale w przeciwieństwie do zysku netto, przypadkowe koszty nabycia nie są brane pod uwagę. Wyższa stopa CAP odpowiada wyższemu zwrotowi z inwestycji (“ROI”).

Read More

Pośrednik (agent) w obrocie nieruchomościami w emiracie Dubaju

Broker (agent nieruchomości) w emiracie Dubaju jest osobą, która działa jako pośrednik między sprzedającymi i kupującymi nieruchomości (rynek wtórny), jak również między deweloperami i kupującymi na rynku pierwotnym (“off-plan“) przy zakupie nieruchomości. W emiracie Dubaju każda osoba działająca jako agent nieruchomości musi posiadać kartę RERA oraz licencję biznesową wydaną przez Departament Rozwoju Gospodarczego (DED).

Read More
1 2 3

Ausgezeichnet durch Europas größtes Immobilienmagazin Bellevue:
Property-dubai.com ist "Bellevue Best Property Agent 2024"