fbpx

News

Wydajność

Wyrażona w procentach stopa zwrotu z inwestycji to zysk, jaki generuje nieruchomość w stosunku do zainwestowanego kapitału. Oblicza się go poprzez zestawienie zysku netto – zazwyczaj czynszów pomniejszonych o odpowiednie koszty – w stosunku do zaangażowanego kapitału (cena transakcji plus koszty dodatkowe) (patrz również“ROI“).

Ausgezeichnet durch Europas größtes Immobilienmagazin Bellevue:
Property-dubai.com ist "Bellevue Best Property Agent 2024"