fbpx

News

Dubais Skyline im Abendlicht

Przyszłość rynku nieruchomości w Dubaju – spojrzenie makroekonomiczne

Teraz, kiedy blokada w Dubaju jest już kilka miesięcy za nami, warto, aby nabywcy nieruchomości w Dubaju przyjrzeli się obecnej sytuacji, jak również rozwojowi, którego należy się spodziewać na rynku nieruchomości w Dubaju w perspektywie krótko- i średnioterminowej.

W poniższym artykule skupimy się na podstawach makroekonomicznych, jak również na istotnych zmianach w strukturze geopolitycznej, ponieważ te warunki ramowe mają ogromne znaczenie dla wysoce połączonego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, jakim jest Dubaj, a zatem będą miały decydujący wpływ na rozwój emiratu Dubaju w nadchodzącym cyklu.

Słabość dolara: Dubajskie nieruchomości tańsze w walutach obcych

Der US-Dollar Index ist ein wichtiger Indikator für die Preise von Dubai-Immobilien in Fremdwährung

Wyraźny spadek: kurs indeksu dolara amerykańskiego od końca marca 2020 r.

Rosnąca w ostatnich miesiącach słabość dolara amerykańskiego w stosunku do głównych walut świata, mierzona tzw. indeksem dolara, sprawia, że nieruchomości w Dubaju stają się tańsze w przeliczeniu na waluty obce. Na przykład indeks dolara wykazuje spadek o 10,2 procent w ujęciu trzymiesięcznym od 22 sierpnia 2020 r., co jest równoznaczne z identyczną deprecjacją dirhama ZEA ze względu na stałe powiązanie dirhama ZEA z dolarem amerykańskim.

Jest niezwykle oczywiste i empirycznie uzasadnione, że wspomniane przesunięcia w konstelacjach walutowych będą miały pozytywny wpływ na popyt na dobra inwestycyjne w Dubaju – zwłaszcza nieruchomości.

 

Wzrost stosunków handlowych odpowiednio z Chinami i Hongkongiem

Hong Kong - Powerhouse, Handelspartner und Quellmarkt für Dubai Immobilien

Panorama Hongkongu

Decyzja Chin o faktycznym przejęciu Hongkongu oraz eskalacja wojny handlowej między Chinami a USA coraz częściej skłaniają chińskich przedsiębiorców i osoby zamożne do poszukiwania alternatywnych miejsc do inwestowania, wysyłania dzieci na studia, a w razie potrzeby do inwestowania w Chinach. w celu poszukiwania osobistego, długoterminowego miejsca zamieszkania.

Rozwój stosunków gospodarczych między Chinami a ZEA (zwłaszcza Dubajem) jest od kilku lat aktywnie promowany przez rządy obu państw. Z powodzeniem, bo w pierwszej połowie 2020 roku “Dubai FDI Monitor” szacuje napływ chińskich inwestycji bezpośrednich do gospodarki Dubaju na dwanaście miliardów AED (ok. 2,8 mld euro) – z silną tendencją wzrostową.

Centralne położenie Dubaju między Wschodem a Zachodem, jego najnowocześniejsza infrastruktura logistyczna, w tym integracja z chińskim projektem Jedwabnego Szlaku (“Belt and Road Initiative”), jak również zwolnienie z podatku dochodów komercyjnych i osobistych są czynnikami przemawiającymi na jego korzyść.

Z punktu widzenia mieszkańca Hongkongu, inwestycja w nieruchomości w Dubaju wydaje się jednak interesująca przede wszystkim z punktu widzenia ceny: Według analityka rynku nieruchomości Savills (Savills Prime Index: World Cities), luksusowa nieruchomość mieszkalna w Hong Kongu kosztuje obecnie średnio 4,440 USD za stopę kwadratową (około 40,260 EUR/m kw.), w Dubaju tylko około jednej ósmej tej kwoty (560 USD/m kw. lub 5,078 EUR/m kw.).

Odzyskiwanie cen ropy naftowej na rynku światowym

Od czasu gwałtownego spadku cen ropy naftowej w następstwie kryzysu Covid19 cena ropy Brent wzrosła o około 30 % (okres od połowy kwietnia do 20.08.2020 r.).

O ile emirat Dubaju w ostatnim czasie stopniowo i strategicznie uniezależniał się od cen ropy naftowej, o tyle w przypadku wielu krajów sąsiednich jest to znacznie mniej prawdopodobne. Ponieważ wiele z tych krajów – w tym Arabia Saudyjska – są ważnymi rynkami źródłowymi dla nieruchomości w Dubaju, cena ropy naftowej odgrywa dość istotną rolę dla popytu na nieruchomości w Dubaju ze względu na te efekty drugiej rundy.

Niemniej jednak kilka miesięcy temu w emiracie Dubaju również odkryto nowe, znaczące złoża ropy naftowej. W związku z tym logiczne jest, że wzrost cen ropy naftowej będzie miał pozytywny wpływ na sytuację finansową emiratu i przyszłe inwestycje infrastrukturalne.

Umowa z Izraelem w sprawie nawiązania stosunków dyplomatycznych

W dniu 13.08.2020 r. ZEA i Izrael ogłosiły otwarcie nowego rozdziału w historii obu krajów. Osiągnięte porozumienie przewiduje nawiązanie stosunków dyplomatycznych i rozwój ożywionych stosunków handlowych między obydwoma krajami.

Pod warunkiem kontynuowania współpracy, turystyka, handel, IT, nieruchomości i inne sektory gospodarki Dubaju doświadczą znacznego ożywienia w perspektywie średnioterminowej dzięki rozwojowi tego niezwykle ważnego rynku źródłowego.

Wnioski i perspektywy

Biorąc pod uwagę, że ceny nieruchomości w Dubaju w ciągu ostatnich sześciu lat, w przeciwieństwie do większości metropolii na świecie, wykazywały tendencję spadkową (patrz również nasz artykuł z dnia 01.10.2019 r.), ryzyka spadkowe są tu bardziej ograniczone nawet w przypadku dalszego spowolnienia gospodarczego. Ekspansywna konstelacja walutowa dodatkowo stymuluje popyt z zagranicy.

Jednak niewątpliwie największy potencjał do zainicjowania i napędzenia kolejnej hossy na rynku nieruchomości w Dubaju mają jego nowi partnerzy handlowi, na czele z gospodarczym gigantem – Chinami.

Fakt, że produkt krajowy brutto samej metropolii Hongkongu jest 3,5 razy większy niż Dubaju, daje wyobrażenie o potencjale, jaki dla chińskich inwestorów niesie ze sobą wzrost znaczenia Dubaju jako głównego kierunku podróży.

Ausgezeichnet durch Europas größtes Immobilienmagazin Bellevue:
Property-dubai.com ist "Bellevue Best Property Agent 2024"