fbpx

News

Pełnomocnictwo (“PoA”) (Power of Attorney)

Transakcje na rynku nieruchomości w Dubaju mogą być przeprowadzane przez pełnomocników. Pełnomocnictwo to oficjalne ustanowienie przez mocodawcę osoby trzeciej (pełnomocnika) w celu reprezentowania go pod jego nieobecność przy dokonywaniu czynności prawnych.

W wyniku tego upoważniony przedstawiciel uzyskuje uprawnienie do dokonywania czynności prawnych w imieniu mocodawcy. W ZEA pełnomocnictwa podlegają na ogół formalnemu wymogowi notarialnego poświadczenia i legalizacji. Ponadto Departament Ziemi w Dubaju akceptuje tylko takie pełnomocnictwa, które określają daną nieruchomość i transakcję oraz są ważne przez okres nie dłuższy niż dwa lata.

Pełnomocnictwa wystawione w Niemczech muszą zostać odpowiednio przetłumaczone i przekształcone w dokument ważny w ZEA zgodnie z procedurą legalizacji określoną przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych ZEA.

Ausgezeichnet durch Europas größtes Immobilienmagazin Bellevue:
Property-dubai.com ist "Bellevue Best Property Agent 2024"