fbpx

News

Corona - Property Dubai bietet kostenlose Immobilienverwaltung

Black Swan Corona – Ryzyko i szanse w kryzysie

 

Pojawienie się nowego wariantu koronawirusa Covid-19 skłoniło rządy w całej Europie do przyjęcia ustaw nadzwyczajnych, które nakładają daleko idące ograniczenia na swobody osobiste. Obecnie Bundestag dysponuje kworum 25% posłów, a zmiany w Ustawie Zasadniczej i misjach Bundeswehry na terenie kraju są przedmiotem otwartej dyskusji.

Cała naprzód pod ścianę

Drastyczne środki polityczne wprowadzone w całej UE doprowadzą do bezprecedensowego spadku produkcji gospodarczej, a następnie do fali niewypłacalności przedsiębiorstw i osób fizycznych. Niewypłacalne kredyty zdestabilizują z kolei system bankowy, a następnie doprowadzą do upadku wielu banków.

Jednocześnie państwo i EBC występują w roli wybawicieli w potrzebie i uruchamiają bezprecedensowe programy ratunkowe. Dyskutuje się nawet o dystrybucji pieniędzy w formie ryczałtu na głowę mieszkańca (“helicopter money”). Ponieważ obecna sytuacja charakteryzuje się niską podażą towarów i usług (szok podażowy), a w niektórych segmentach towarowych inflacja już skoczyła, skrajne zwiększenie podaży pieniądza może w ciągu kilku miesięcy doprowadzić do galopującej inflacji.

Jest wysoce prawdopodobne, że opisane powyżej wydarzenia doprowadzą do rozpadu euro i UE w perspektywie krótko- lub średnioterminowej. Procesowi temu towarzyszyć będą potężne wstrząsy o charakterze gospodarczym i politycznym.

Skutek: ograniczenie swobód osobistych i wywłaszczenia

Podobnie jak w przypadku upadku każdej papierowej waluty i towarzyszącej mu reformy walutowej, państwo zmusi obywatela do zapłacenia za szkody i poprosi go o to za pomocą “specjalnego podatku”, “podziału obciążeń” czy jakkolwiek eufemistycznie to nazwać.

Fizyczne złoto - skuteczna ochrona przed inflacją

Fizyczne złoto jest skuteczną ochroną przed inflacją

W każdym przypadku dotyczyć to będzie aktywów pieniężnych; równie prawdopodobny jest dostęp do papierów wartościowych, nieruchomości i podobnych aktywów.

Odpowiednia propozycja wywłaszczenia obywateli za pomocą “opłat majątkowych” i podatków dochodowych w wysokości do 70% w celu zmniejszenia zadłużenia państw została przedstawiona przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) w 2013 roku. Komentarz na ten temat można znaleźć w Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ): Euro wywłaszczyciele (05.11.2013).

Jednocześnie ustawodawcy nie próżnowali w odcinaniu dróg ucieczki dla myślących przyszłościowo obywateli. 14 listopada 2019 roku Bundestag uchwalił obniżenie maksymalnej kwoty na anonimowe zakupy złota z 10.000 euro do 2.000 euro, a dalsze obniżenie do 1.000 euro jest już forsowane.

W przypadku pojawienia się szerokiego oporu wobec tych działań rząd będzie mógł sięgnąć do rezerwuaru wprowadzonych już ustaw i rozporządzeń nadzwyczajnych (godzina policyjna, ewentualne rozmieszczenie Bundeswehry na terenie kraju itp.)

Zdarzenie w Coronie jest przyczyną, a nie skutkiem

W naszym artykule z 22 czerwca 2019 r. opisywaliśmy już szczegółowo zagrożenia, na jakie narażeni są obywatele UE w związku z wysokimi wskaźnikami zadłużenia w strefie euro i wieloletnią polityką ujemnych stóp procentowych. W tym względzie faktem jest, że kryzys Corony nie będzie w żadnym wypadku przyczyną nadchodzących wstrząsów, ale raczej przysłowiową słomą, która złamała kręgosłup wielbłąda. Nie przeszkodzi to politykom twierdzić, że jest inaczej.

We wspomnianym artykule opisaliśmy również strategie przygotowania się na scenariusz recesji i towarzyszących jej ewentualnych cięć zadłużenia i wywłaszczeń.
Zalecenia sformułowane wówczas mają nadal zasadniczo zastosowanie, nawet jeśli szansa na przygotowanie się do kryzysu zaczęła się już kończyć.

Rzeczowe aktywa trwałe przed aktywami pieniężnymi

Unikać utrzymywania nadmiernej płynności (w tym depozytów bankowych!) i unikać akcji finansowych. Przechowuj złoto i srebro w małych nominałach w prywatnym dostępie.

Nawet “złoto księgowe” jest zagrożone w przypadku ekstremalnych zakłóceń i oczywiście nie jest bezpieczne przed konfiskatą przez państwo. Nie ufaj rzekomemu bezpieczeństwu skrytek depozytowych! Trzymać część swoich płynnych aktywów w Bitcoin lub innych uznanych kryptowalutach.

zagranica przed krajem

W przybliżeniu do powyższych środków, kontrola kapitału jest praktycznie pewna. Osoby zamożne powinny zatem potraktować priorytetowo przeniesienie środków do aktywów realnych poza UE, takich jak nieruchomości, złoto i srebro. Również pod tym względem kryptowaluty obiecują wartość dodaną, ponieważ choć niekoniecznie są anonimowe, transakcje (nawet za granicą) nie mogą być uniemożliwione przez państwo.

Dlaczego Dubaj – Perspektywy

Knight Frank: Względne ceny domów według miast

Nieruchomości wysokiej jakości w Berlinie są o ponad 100% droższe niż w Dubaju (Źródło: Knight Frank)

Dubaj opiera się na wzroście gospodarczym, a zatem nieuchronnie na napływie wykwalifikowanej siły roboczej i kapitału. W związku z tym emirat zamierza jak najszybciej zintensyfikować działania mające na celu opanowanie wirusa Corona. Interwencja rządu i środki wsparcia będą również minimalne w Dubaju i ZEA w porównaniu z krajami europejskimi.

Nie ma wątpliwości, że Dubaj, jako ośrodek handlu i rynku finansowego, będzie musiał również zaakceptować krótkoterminowe spowolnienie wzrostu gospodarczego. Ożywienie rozpocznie się jednak wcześniej i mocniej niż w Europie, na czym szczególnie skorzystają już i tak bardzo korzystne ceny nieruchomości.

Z drugiej strony wywłaszczenie jest po prostu nie do pomyślenia, ponieważ na długie lata lub dziesięciolecia trwale zniszczyłoby opisany powyżej model biznesowy Dubaju.

Ponadto, od końca 2019 r. w ZEA, w tym w Dubaju, Szardży i Abu Zabi, odkryto znaczące nowe złoża ropy naftowej i gazu ziemnego, co stanowi dodatkowe wsparcie dla stabilności finansowej ZEA nawet w scenariuszu trwale niższych cen ropy naftowej.

Wspieramy Cię – na miejscu i na stałe

W związku z obecnymi ograniczeniami w podróżowaniu, zdecydowaliśmy się przejąć zarządzanie i obsługę Państwa nieruchomości na miejscu w Dubaju jako bezpłatną usługę dla naszych europejskich klientów – jeśli będzie to konieczne i pożądane – do odwołania.

Jeśli udzielisz nam pełnomocnictwa, możemy również reprezentować Cię zgodnie z Twoimi instrukcjami przy zakupie lub sprzedaży Twojej nieruchomości. Odstąpimy od zwyczajowego wynagrodzenia za te usługi przynajmniej do czasu zniesienia ograniczeń w podróży.

Ausgezeichnet durch Europas größtes Immobilienmagazin Bellevue:
Property-dubai.com ist "Bellevue Best Property Agent 2024"