fbpx

Archiwa:

Zużycie (Normalne zużycie)

Normalne zużycie wynikające z normalnego użytkowania przedmiotu najmu przez najemcę. Zgodnie z prawem najmu w Dubaju, najemca nie musi rekompensować wynajmującemu normalnego zużycia wynajmowanej nieruchomości.

Read More

Najemca

Osoba (użytek mieszkalny) lub firma (handlowa, biurowa) zajmująca lub w inny sposób korzystająca z wynajętej nieruchomości.

Read More

Wskaźnik wynajmu

Poprzez regularne publikowanie “RERA Rental Index”, dubajski regulator rynku nieruchomości RERA dostarcza uczestnikom branży informacji na temat czynszów rynkowych w zależności od lokalizacji nieruchomości, jak również jej wielkości (liczby pokoi). Ustawowy limit czynszu wykorzystuje jako punkt odniesienia wskaźnik czynszu RERA. Wskaźnik czynszów RERA można znaleźć na stronie www.dubailand.gov.ae.

Read More

Dzierżawa (umowa najmu)

Umowa najmu pomiędzy właścicielem nieruchomości a jej najemcą, która szczegółowo reguluje sposób korzystania z nieruchomości przez najemcę oraz termin i wynagrodzenie (czynsz). W Dubaju jako umowę podstawową należy stosować dokument standaryzowany przez dubailand. Umowy dodatkowe lub wyjaśnienia są zwykle zapisywane w załączniku (“addendum”). Wreszcie, wykonany kontrakt podpisany przez wszystkie strony jest rejestrowany w systemie Ejari.

Read More

Właściciel

Prawny właściciel nieruchomości w Dubaju, zgodnie z rejestrem właścicieli prowadzonym przez dubailand, która jest wynajmowana najemcy.

Read More

EJARI – Rejestracja umów najmu w Dubaju

EJARI to system wdrożony i prowadzony przez dubailand do rejestracji umów najmu w Dubaju. Rejestracja istniejących umów jest obecnie obowiązkowym wymogiem do wydania energii elektrycznej i wody. Ponadto, rejestracja w EJARI jest niezbędna do prowadzenia postępowania przed Centrum Rozwiązywania Sporów o Najem ( link zewnętrzny“Centrum Rozwiązywania Sporów o Najem”).

Read More

Ausgezeichnet durch Europas größtes Immobilienmagazin Bellevue:
Property-dubai.com ist "Bellevue Best Property Agent 2024"