fbpx

Archiwa:

Master Developer (główny wykonawca projektu)

Projekt deweloperski, któremu powierzono realizację master community (samodzielnego obszaru). Master Developer wdraża specyfikacje urbanistyczne w ramach Wspólnoty Wzorcowej i jest odpowiedzialny, między innymi, za tworzenie infrastruktury i zapewnianie połączeń sieciowych.

Read More

Podwykonawca (deweloper podprojektu)

Deweloperzy poszczególnych budynków lub zespołów budynków w ramach master community. W odniesieniu do planowania i budowy inwestor podprojektu jest związany specyfikacjami odpowiedniego inwestora projektu głównego.

Read More

Oqood

System rejestracji prowadzony przez Dubai Land Department (link wewnętrzny) dla zakupu nieruchomości off-plan. Po zarejestrowaniu transakcji, kupujący otrzyma certyfikat Oqood z dubailand) opisujący i potwierdzający tytuł prawny kupującego do danej nieruchomości.

Read More

Zakup nieruchomości poza planem

Nieruchomość w budowie w momencie zakupu. W Dubaju stworzono już kompleksowe ramy prawne, które chronią interesy kupujących przy zakupie nieruchomości w budowie. Zakupy poza planem mogą odbywać się pomiędzy deweloperami a kupującymi (rynek pierwotny), jak również pomiędzy dwoma kupującymi (rynek wtórny). Przy zakupie od dewelopera kupujący otrzymuje tzw. certyfikat Oqood z Departamentu Ziemi w Dubaju…

Read More

Agent depozytowy (powiernik)

Bank lub inna instytucja finansowa zarejestrowana w Dubai Land Departmentdubailand) i upoważniona do prowadzenia rachunków powierniczych (“Rachunki Powiernicze”).

Read More

Konto depozytowe – Off-plan Real Estate Dubai

Przy zakupie nieruchomości“off-plan” w Dubaju (nieruchomości w budowie) płatności należy dokonywać wyłącznie na tzw.konta escrow. Rachunki powiernicze są prowadzone przez deweloperów projektów w lokalnych bankach specjalnie zatwierdzonych do tego celu i zarejestrowanych w dubailand. Wykorzystanie środków zdeponowanych na rachunkach powierniczych podlega regulacjom i nadzorowi RERA.

Read More

Ausgezeichnet durch Europas größtes Immobilienmagazin Bellevue:
Property-dubai.com ist "Bellevue Best Property Agent 2024"