fbpx

Archiwa:

Wycena

Wycena lub wycena nieruchomości jest przeprowadzana przez profesjonalnego rzeczoznawcę majątkowego, który stosuje w tym celu różne metody, w zależności od rodzaju nieruchomości. Wyceny są zazwyczaj używane do neutralnego określenia wartości nieruchomości i są zazwyczaj zlecane przez kredytodawców lub inne strony zaangażowane w transakcję na rynku nieruchomości.

Read More

Ostateczny list ofertowy (oferta finansowania) na zakup nieruchomości w Dubaju

Dokument ofertowy wystawiony przez pożyczkodawcę zawiadamiający kupującego(mortgagor) o zobowiązaniu do sfinansowania zakupu nieruchomości w Dubaju(pożyczka hipoteczna) zgodnie z podanymi dalszymi szczegółami (przedmiotpożyczki, zabezpieczenie, oprocentowanie, termin). Przed otrzymaniem ostatecznej oferty finansowania zakupu nieruchomości w Dubaju, należy uzyskać od banku wstępną zgodę (“pre-approval”). Następnie negocjuje się cenę zakupu i zawiera porozumienie między kupującym a sprzedającym w formie…

Read More

Foreclosure w emiracie Dubaju

Procedura, dzięki której pożyczkodawca uzyskuje zwrot zabezpieczenia (nieruchomości) w przypadku zaległości w spłacie kapitału.

Read More

Pożyczkodawca

Bank lub inna instytucja finansowa, która udziela kredytu w celu nabycia nieruchomości.

Read More

Hipotekarz (Mortgagor)

Dłużnik (“Kupujący”), który korzysta z kredytu na zakup nieruchomości w Dubaju i zgadza się na wpisanie obciążenia(hipoteki) na nieruchomości położonej w emiracie Dubaju jako zabezpieczenie kredytu. Zabezpieczenie jest zarejestrowane w księdze wieczystej w dubailand i wymienione nadokumencie własności.

Read More

Hipoteka (wierzyciel hipoteczny)

Instytucja finansowa lub bank (“wierzyciel”), który udziela kredytu w celu zakupu nieruchomości i ma hipotekę na nieruchomości zarejestrowanej w dubailand jako zabezpieczenie pożyczki. Stroną umowy jest dłużnik hipoteczny (nabywca nieruchomości).

Read More

Hipoteka

Przy zakupie nieruchomości w Dubaju, hipoteka (“Mortgage”) jest instrumentem prawnym używanym do zabezpieczenia kredytu użytego do zakupu nieruchomości. W tym przypadku hipoteka (obciążenie) na nieruchomości jest wpisana do rejestru nieruchomości w dubailand (patrz również“zastaw“).

Read More

Zastaw

Obciążenie (“hipoteka“) na nieruchomości (np. z tytułu kredytu) wpisane do rejestru nieruchomości w dubailand, które musi być wykonane przed sprzedażą nieruchomości.

Read More

Ijara – finansowanie nieruchomości w Dubaju na raty

Hire purchase jest również brany pod uwagę przy finansowaniu nieruchomości w Dubaju od roku 2019. W emiracie Dubaju sprzedaż ratalna jest realizowana poprzez wariant zgodnego z szariatem finansowania nieruchomości (wariant sprzedaży ratalnej), w którym pożyczkodawca(wynajmujący lub sprzedający) wynajmuje nieruchomość pożyczkobiorcy(najemcy lub kupującemu) do momentu całkowitej spłaty pożyczki na zakup nieruchomości. Dla tak zorganizowanego zakupu leasingu,…

Read More

Zabezpieczenia – finansowanie nieruchomości Dubaj

W Dubaju, zabezpieczenie jest zazwyczaj przekazywane pożyczkodawcy w celu zabezpieczenia finansowania nieruchomości. Jeżeli kredyt bankowy jest wykorzystywany na zakup nieruchomości(hipoteka), nieruchomość jest wykorzystywana jako zabezpieczenie odpowiedniego kredytu. Zabezpieczenie jest rejestrowane w księdze wieczystej w dubailand i odnotowywane na dokumenciewłasności.

Read More

Ausgezeichnet durch Europas größtes Immobilienmagazin Bellevue:
Property-dubai.com ist "Bellevue Best Property Agent 2024"